fbpx
Home » ศิลปะอยุธยา

Tag : ศิลปะอยุธยา

พระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริด จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ำบัวหงายยกสูง ปางมารวิชัย พระวรกายอวบอ้วน พระพักตร์กลม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน แผ่คลี่เป็นริ้ว ภาพรวมเทียบได้กับพระพุทธสิหิงค์เมืองนครศรีธรรมราช หรือพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา สกุลช่างนครศรีธรรมราช อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ประติมานวิทยา
ถ้ำใหญ่ เขาประสงค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ปางไสยาสน์ ถ้ำใหญ่ เขาประสงค์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ปางไสยาสน์ แบบพระกรราบไปกับพื้น ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำด้านในสุด พระพุทธรูปองค์นี้เป็นงานก่ออิฐถือปูน พระวรกายยาว พระขนงโก่งโค้ง พระเนตรเหลือบต่ำ ขมวดพระเกศามีขนาดใหญ่ พระนาสิกเป็นสัน พระกรซ้ายยาววางขนานไปกับพระวรกาย นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่นิ้วเรียวและยาวเท่ากัน ส่วนพระบาททั้งสองข้างวางเสมอกัน ครองจีวรห่มคลุม เรียบ
ถ้ำใหญ่ เขาประสงค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ถ้ำใหญ่ เขาประสงค์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าปากถ้ำ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์เกือบกลม พระขนงโก่งโค้ง พระเนตรเหลือบต่ำ ติ่งพระกรรณยาว ขมวดพระเกศามีขนาดเล็ก รัศมีเป็นเปลว ครองจีวรห่มเฉียง เรียบ บางแนบพระวรกาย ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ อยู่ตรงกลางพระวรกาย
ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม

พระพุทธรูปภายในอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ พระอุษณีษะสูง รัศมีทรงกรวย พระเกศาเป็นเม็ดพระศกเล็ก พระพักตร์กลม พระนลาฏกว้าง ครองจีวรห่มเฉียง  ปรากฏชายสังฆาฏิเป็นแผ่นยาวลงมาถึงพระนาภีปลายแยกเป็นเขี้ยวตะขาบ ลักษณะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะอยุธยาผสมผสานกับศิลปะแบบท้องถิ่น ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม

หลวงพ่อโสธร ภายในอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ พระอุษณีษะสูง รัศมีทรงกรวย พระเกศาเป็นเม็ดพระศกเล็ก พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม พระนลาฏกว้าง พระเนตรเหลือบต่ำ ครองจีวรห่มเฉียง  ปรากฏชายสังฆาฏิเป็นแผ่นยาวลงมาถึงพระนาภีปลายตัดตรง ลักษณะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะอยุธยา ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดท่าลาดเหนือ (วัดหลวงปู่จีน)

ใบเสมา หน้าวิหารหลวงปู่จีน วัดท่าลาดเหนือ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ ใบเสมาสลักจากหินทรายแดง สลักลวดลายที่มีเส้นกลางแบ่งใบเสมาให้เป็นสองฝั่ง โดยมีลายกาบอยู่ด้านล่างประดับลายดอกไม้ตรงกลางและประดับกรอบด้วยลายเม็ดประคำ  ส่วนด้านบนนั้นประดับลายเม็ดประคำและลายดอกโบตั๋น โดยรูปแบบโดยรวมเป็นใบเสมาในศิลปะอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดท่าลาดใต้

พระพุทธศิลามัยมงคลมุนี ภายในอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ ครองจีวรห่มเฉียง  รัศมีเปลว พระเกศาเป็นเม็ดพระศกเล็ก พระอุษณีษะต่ำ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม ลักษณะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะอยุธยาที่มีรูปแบบอิทธิพลทางศิลปะสุโขทัย ถวายพระนาม โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก)
ฉะเชิงเทรา วัดท่าลาดใต้

พระพุทธเดชาภิบาล มงคล ภายในอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย ครองจีวรห่มเฉียง  รัศมีดอกบัวตูม พระเกศาเป็นเม็ดพระศกเล็ก พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม ลักษณะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะอยุธยาแต่มีรูปแบบศิลปะท้องถิ่นผสมอยู่ด้วย ถวายพระนาม โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!