fbpx
Home » ภาคตะวันออก » ฉะเชิงเทรา

Category : ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา วัดมหาเจดีย์

เจดีย์วัดมหาเจดีย์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ เจดีย์ทรงระฆังรูปแบบศิลปะลาวแบบเชียงขวาง  ส่วนฐานแบ่งออกเป็น 2 ฐานคือ ส่วนชุดฐานบัวคว่ำและส่วนชุดฐานบัวลูกแก้วในผังย่อมุมไม้ยี่สิบ และส่วนรองรับองค์ระฆังคือชุดฐานบัวลูกแก้วอกไก่ในผังย่อมุมไม้ยี่สิบเช่นเดียวกัน ถัดขึ้นไปคือส่วนฐานกลมรองรับองค์ระฆังกลมเรียบ ส่วนยอดซ้อนด้วยส่วนปล้องไฉน 5 ชั้นไม่มีบัลลังก์เหนือองค์ระฆัง ยอดบนสุดเป็นปลียอดและฉัตร ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดมหาเจดีย์

พระอุโบสถวัดมหาเจดีย์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
  รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาด 5 ห้อง หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ปรากฏคอสองที่แบ่งให้หลังคาเป็น 2 ชั้น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของอุโบสถแบบไทลื้อ ส่วนชั้นหลังคาด้านบนประดับเครื่องลำยองตามแบบไทยประเพณีคือ ช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ สำหรับส่วนกลางสันหลังคาปรากฏช่อฟ้าในศิลปะลาว
ฉะเชิงเทรา วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

เจดีย์ทรงปรางค์ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ เจดีย์รายตั้งอยู่ที่มุมของอุโบสถ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปรางค์ในศิลปะอยุธยาตอนปลายจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ จากลักษณะเด่นคือเรือนธาตุผอมและยืดสูง เจดีย์รายองค์นี้อาจทำหน้าที่เก็บอัฐิ ส่วนฐานจึงปรากฏป้ายหน้าอัฐิผู้ตาย ถัดขึ้นมาจึงเป็นชุดฐานสิงห์ ตัวเรือนธาตุถูกบีบให้มีขนาดเล็กมากและอยู่ในผังย่อมุม ทั้ง 4 ด้านทำซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็ก ส่วนชั้นหลังคาแบบเจดีย์ทรงปรางค์คือหลังคาซ้อนชั้นประดับด้วยกลีบขนุนและบรรพแถลงที่ถูกลดรูปอย่างมากเพราะการย่อขนาดเจดีย์ ยอดสุดเป็นทรงคล้ายหม้อน้ำ ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

หน้าบัน อุโบสถหลังเก่า วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ หน้าบันหลงเหลือร่องรอยของการฉลุไม้เป็นลวดลายพันธุ์พฤกษา ส่วนเครื่องลำยองในปัจจุบันถูกซ่อมแซมบูรณะด้วยไม้แบบใหม่ ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

อุโบสถหลังเก่า วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ อุโบสถแบบอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดยาว 5 ห้อง เสาทึบตันขนาดใหญ่รองรับหน้าจั่วทางเข้า ชั้นหลังคาซ้อน 2 ชั้น 3 ตับ  ประดับด้วยเครื่องลำยองที่ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์แบบอาคารทรงไทยประเพณี ซุ้มใบเสมา
ฉะเชิงเทรา วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

อุโบสถ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ อาคารอุโบสถหลังการบูรณะ ลักษณะอาคารก่ออิฐถือปูน เสารองรับหน้าจั่วทางเข้าเป็นเสาเหลี่ยมทึบตันขนาดใหญ่ ด้านหน้าทำประตูทางเข้าและขนาบด้วยหน้าต่างบานเล็กๆ หน้าบันของอุโบสถเป็นลวดลายดอกไม้พันธุ์พฤกษาแบบเขียนสี ส่วนหลังคามีการประดับเครื่องลำยองที่ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์แบบอาคารทรงไทยประเพณี หลังคาซ้อน 2 ชั้น 3 ตับ ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดท่าลาดเหนือ (วัดหลวงปู่จีน)

พระพุทธรูปภายในอุโบสถวัดท่าลาดเหนือ (หลวงปู่จีน) อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปสำริด  ประทับนั่งปางสมาธิ พระอุษณีษะสูง รัศมีเปลว พระเกศาเป็นเม็ดพระศกเล็ก พระพักตร์ค่อนข้างกลม ครองจีวรห่มเฉียง  ปรากฏชายสังฆาฏิเป็นแผ่นยาวลงมาถึงพระนาภีปลายเป็นริ้วโค้ง พระหัตถ์แสดงปางสมาธิในลักษณะพระหัตถ์ทั้งสองตั้งขึ้น  ลักษณะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ผสมผสานกับศิลปะแบบท้องถิ่น ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดท่าลาดเหนือ (วัดหลวงปู่จีน)

ใบเสมา หน้าวิหารหลวงปู่จีน วัดท่าลาดเหนือ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ ใบเสมาสลักจากหินทรายแดง สลักลวดลายที่มีเส้นกลางแบ่งใบเสมาให้เป็นสองฝั่ง โดยมีลายกาบอยู่ด้านล่างประดับลายดอกไม้ตรงกลางและประดับกรอบด้วยลายเม็ดประคำ  ส่วนด้านบนนั้นประดับลายเม็ดประคำและลายดอกโบตั๋น โดยรูปแบบโดยรวมเป็นใบเสมาในศิลปะอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ประติมานวิทยา
ฉะเชิงเทรา วัดท่าลาดใต้

พระพุทธศิลามัยมงคลมุนี ภายในอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ ครองจีวรห่มเฉียง  รัศมีเปลว พระเกศาเป็นเม็ดพระศกเล็ก พระอุษณีษะต่ำ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม ลักษณะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะอยุธยาที่มีรูปแบบอิทธิพลทางศิลปะสุโขทัย ถวายพระนาม โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก)
ฉะเชิงเทรา วัดท่าลาดใต้

พระพุทธเดชาภิบาล มงคล ภายในอุโบสถวัดท่าลาดใต้ อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย ครองจีวรห่มเฉียง  รัศมีดอกบัวตูม พระเกศาเป็นเม็ดพระศกเล็ก พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม ลักษณะโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะอยุธยาแต่มีรูปแบบศิลปะท้องถิ่นผสมอยู่ด้วย ถวายพระนาม โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!