fbpx
Home » ภาคตะวันออก » จันทบุรี

Category : จันทบุรี

จันทบุรี วัดไผ่ล้อม

จิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จฯลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ตอน พระพุทธเจ้าเสด็จฯลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลักษณะของการจัดวางองค์ประกอบภาพ เป็นกลุ่มภาพขนาดใหญ่ที่มีเนื้อเรื่องต่อเนื่องกัน โดยที่กึ่งกลางของภาพเป็นฉากที่พระพุทธเจ้ากำลังเทศนาธรรมอยู่ด้านบนสวรรค์ และถัดมาเป็นฉากที่กำลังเสด็จลงมาจากสวรรค์โดยบันได และมีพระอินทร์กับพระพรหมและเทวดาถือฉัตรตามเสด็จลงมาพร้อมกัน เหล่าเทวดาต่างประโคมเครื่องดนตรีต่างๆขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังเสด็จลงมา อีกทั้งปลายของบันไดมีผู้คนจำนวนมากมารอรับเสด็จพระพุทธเจ้า ใช้องค์ประกอบของต้นไม้หรือภูเขาเป็นตัวแบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนออกจากกัน และจัดแสดงภาพให้เห็นถึงทัศนียวิทยาให้ภาพดูชัดเจนและแบ่งเนื้อเรื่องให้ออกจากกัน การใช้สีสำหรับเครื่องแต่งกายของบุคคลสำคัญภายในภาพใช้สีแดงและสีเขียวเป็นหลัก สีผิวของกษัตริย์หรือเทวดาองค์ต่างๆล้วนเป็นสีขาว
จันทบุรี วัดไผ่ล้อม

จิตรกรรมเรื่องมโหสถชาดก อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมฉากหนึ่งของมโหสถชาดก ตอน พระมโหสถกดศีรษะเกวัฎพราหมณ์ให้ก้มลงไปที่ลูกแก้ว ลักษณะของการจัดวางองค์ประกอบภาพ คือ การวางเรื่องราวภายในภาพให้ต่อเนื่องกัน แต่ใช้องค์ประกอบของต้นไม้หรือภูเขาเป็นตัวแบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนออกจากกัน สิ่งของประกอบฉากอื่นๆ เช่น เก้าอี้ จะจัดวางให้อยู่ด้านหลังออกไป เพื่อแสดงถึงทัศนียวิทยาของภาพให้ดูชัดเจน ลวดลายที่ใช้ประดับตกแต่งเก้าอี้ จะเป็นลวดลายดอกไม้แบบจีน
จันทบุรี วัดไผ่ล้อม

พระพุทธรูปประธาน อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่ง แสดงปางมารวิชัย ลักษณะพระพักตร์กลมปลายแหลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกใหญ่ พระโอษฐ์ใหญ่และแบะ ลักษณะของชายจีวรปลายตัดตรง รัศมีเป็นเปลวเพลิงลักษณะรูปแบบของพระพักตร์พระพุทธรูปที่ค่อนข้างนิ่งคล้ายหุ่นเป็นรูปแบบพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่ 3 สมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา
จันทบุรี วัดไผ่ล้อม

อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ อุโบสถวัดไผ่ล้อม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 7 ห้อง โดยบริเวณทางเข้าทำเป็นโถงและมีแนวเสารองรับหลังคาคล้ายกันกับอาคารแบบจันหับ รูปแบบการซ้อนชั้นหลังคา 2 ชั้น 2 ตับ หน้าบันไม่มีการสลักลวดลาย และไม่มีการประดับตกแต่งด้วยเครื่องลำยอง
จันทบุรี วัดโบสถ์

พระมาลัยภายในอุโบสถวัดโบสถ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ พระมาลัย นั่งขัดสมาธิราบ แสดงปางมารวิชัย ส่วนของใบหน้าคล้ายหน้าแบบหุ่นที่นิยมในศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น นุ่งจีวรห่มเฉียง มือซ้ายถือตาลปัตร รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา พระมาลัย เป็นพระอรหันต์ที่มีอิทธิฤทธิ์ ผู้ซึ่งสามารถไปโปรดสัตว์ในนรกและขึ้นไปที่สวรรค์ได้
จันทบุรี วัดโบสถ์

เจดีย์ วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ เจดีย์ทรงระฆัง ทำฐานสิงห์ ฐานบนสุดเป็นฐานเพิ่มมุม ส่วนรองรับองค์ระฆังเป็นมาลัยเถามากกว่า 3 ชั้น ลักษณะเป็นมาลัยสลับลวดบัวซึ่งเป็นลักษณะของรัตนโกสินทร์ตอนต้น องค์ระฆังคอด ต่อด้วยบัลลังก์ซ้อน 2 ชั้น ปล้องไฉนและปลียอดมีลูกแก้วคั่นตรงกลาง ปรากฏเจดีย์ประจำมุมทั้ง 4
จันทบุรี วัดโบสถ์

ทับหลัง วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ หน้าบันหินทรายจำหลักลายพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณบนหน้ากาล หน้ากาลแลบลิ้น ไม่มีปากล่าง ปรากฏมือขับท่อนพวงมาลัย ท่อนพวงมาลัยออกมาจากปากหน้ากาล มีลักษณะคดโค้งปลายเป็นนาค ด้านล่างท่อนพวงมาลัยเป็นใบไม้ม้วน ด้านบนท่อนพวงมาลัยเป็นใบไม้ตั้งขึ้น เหนือเศียรปรากฏบุคคลนั่ง 4 คน ลักษณะการนุ่งผ้าของบุคคลเป็นผ้านุ่งสั้นอัดพลีทหรือจีบเป็นริ้วโดยรอบ ชักชายผ้าวงโค้งออกมามาก เกล้าผมเป็นรัดเกล้าทรงกรวย
จันทบุรี วัดบน

ทับหลัง วัดบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ ทับหลังสลักลายมกรบนฐาน หันหน้าเข้าและคายวงโค้ง มีวงเหรียญตรงกลาง ด้านล่างวงโค้งสลักลายท่อนพวงมาลัย ทั้งหมดเป็นลักษณะของทับหลังแบบถาลาบริวัติ ราวพุทธศตวรรษที่ 12 ประติมานวิทยา
จันทบุรี วัดทองทั่ว

เสาประดับกรอบประตู จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ เสาประดับกรอบประตูทรงแปดเหลี่ยม มีการแบ่งส่วนขนาดใกล้เคียงกัน ปรากฏการสลักลวดลายฟันปลา กลีบบัว มีหน้ากระดานคั่นระหว่างกลับบัว ซึ่งลักษณะการแบ่งช่วงเสานิยมทำในศิลปะเขมร ประติมานวิทยา
จันทบุรี วัดทองทั่ว

ประติมากรรมนูนต่ำรูปพระคเณศ จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ ประติมากรรมนูนต่ำสลักลายพระคเณศ ลักษณะพระพักตร์เป็นช้าง ร่างกายเป็นคน เครื่องแต่งกายนุ่งผ้าเป็นริ้วมีการชักชายผ้าออกมา ประติมานวิทยา พระคเณศเป็นเทพประจำศาสนาฮินดู เป็นพระโอรสของพระอิศวรกับพระนางปารวตี เป็นเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรค มีพาหนะเป็นหนู

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!