fbpx
Home » เจดีย์ทรงระฆัง วัดโยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี วัดโยธานิมิต

เจดีย์ทรงระฆัง วัดโยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี

รูปแบบศิลปะ

เจดีย์ทรงระฆังบนฐานประทักษิณที่ยกพื้นสูงในผังสี่เหลี่ยม มีบันไดทางขึ้น 4 ด้าน โดยรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆัง ฐานล่างสุดเป็นฐานบัวในผังกลม ถัดขึ้นไปเป็นมาลัยเถาซ้อนกัน 3 ชั้น รองรับฐานบัวในผังกลม และองค์ระฆังมีขนาดใหญ่ไม่มากนัก ถัดขึ้นไปเป็นเป็นบัลลังก์ ก้านฉัตร และปล้องไฉนตามลำดับ

ประติมานวิทยา

Related posts

เจดีย์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

อุโบสถ วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

พระพุทธรูปประธาน อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin

พระพุทธรูปปางสมาธิ วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

จิตรกรรมภาพยักษ์กำลังต่อสู้กับลิง อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin

แม่พระปฏิสนธินิรมล อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!