fbpx
Home » วิหารพระพุทธรูปบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี วัดพลับ

วิหารพระพุทธรูปบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

รูปแบบศิลปะ

วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปบำเพ็ญทุกรกิริยา โดยรูปแบบของวิหารเป็นอาคารเรือนไทยแบบเครื่องสับในผังจตุรมุข มีทางเข้าทั้ง 4 ด้าน รูปแบบของอาคารเป็นเรือนไม้แบบฝากระดาน รองรับโครงสร้างหลังคาลาด ถัดขึ้นไปเป็นหน้าบันที่มีการประดับตกแต่งด้วยเครื่องลำยอง ส่วนยอดของวิหารประดับด้วยเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็ก เพื่อแสดงถึงความสำคัญและฐานันดรศักดิ์ของอาคาร ภายในมีภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ซึ่งถือเป็นรูปแบบงานฝีมือช่างท้องถิ่น แต่ปัจจุบันชำรุดเสียหายจำนวนมาก

ประติมานวิทยา

Related posts

เจดีย์ทรงระฆัง วัดโยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี

admin

จิตรกรรมเรื่องเวสสันดรชาดก อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin

หอไตรกลางน้ำ วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

admin

ทับหลัง วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

ทับหลัง วัดบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

admin

ประติมากรรมนูนต่ำรูปพระคเณศ จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!