fbpx
Home » จิตรกรรมเรื่องจันทกุมารชาดก อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี วัดไผ่ล้อม

จิตรกรรมเรื่องจันทกุมารชาดก อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

รูปแบบศิลปะ

ภาพจิตรกรรมฉากหนึ่งของจันทกุมารชาดก ตอน พระอินทร์หักฉัตรทำลายพิธีกัณฑหาลพราหมณ์
ลักษณะของการจัดวางองค์ประกอบภาพ โดยวางเรื่องราวในภาพให้ต่อเนื่องกัน แต่ใช้องค์ประกอบของกำแพง และต้นไม้เป็นตัวแบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนออกจากกัน ฉากด้านบน เป็นฉากที่กัณฑหาลพราหมณ์นั่งอยู่ภายในอาคาร ซึ่งฉากถัดมาเป็นฉากสำคัญที่อยู่กึ่งกลางภาพเป็นฉากที่พระอินทร์หักฉัตรทำลายพิธีของกัณฑหาลพราหมณ์ โดยมีพระจันทกุมาร และพระบรมวงศานุวงศ์นั่งอยู่ในแผงกั้นที่มีการปักฉัตรทั้ง 4 มุมภายในพิธี บริเวณโดยรอบของพิธีมีกลุ่มคนจำนวนมากกำลังมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น หอกลอง 3 ชั้น ซุ้มประตูทางเข้า เป็นต้น แต่สิ่งที่น่าสนใจภายในภาพจิตรกรรม คือ กลุ่มคนกำลังมองเหตุการณ์นั้นเป็นคนจีน และอาคารบ้านเรือนต่างๆยังเป็นรูปแบบอาคารที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีน แต่มีการผสมผสานอาคารแบบไทยประเพณีเช่นเดียวกัน และจัดแสดงภาพให้เห็นถึงทัศนียวิทยาให้ภาพดูชัดเจนและแบ่งเนื้อเรื่องให้ออกจากกัน
การใช้สีสำหรับเครื่องแต่งกายของบุคคลสำคัญภายในภาพใช้สีแดงและสีเขียวเป็นหลัก สีผิวของบุคคลต่างๆใช้สีขาว บริเวณอาคาร กำแพง และต้นไม้มีการไล่สีเข้ม-สีอ่อนให้มีเกิดมิติและแตกต่างจากพื้นที่ในส่วนอื่นๆ

ประติมานวิทยา

เนื้อเรื่องของจันทกุมารชาดก กล่าวถึงพระจันทกุมาร ผู้ที่มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมในหน้าที่การงาน และหมั่นทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน ส่งผลให้เมื่อเกิดเหตุร้ายกับพระจันทกุมารและชาวเมือง พระอินทร์จึงลงมาช่วยเหลือ ฉากสำคัญของจันทกุมารชาดก คือ ตอนพระอินทร์หักฉัตร เพื่อทำลายพิธีบูชายัญพระบรมวงศานุวงศ์และเศรษฐีของกัณฑหาลพราหมณ์ เพื่อต้องการให้ตนเองเป็นใหญ่

Related posts

เจดีย์ วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

ทับหลัง จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

ใบเสมา วัดกลาง จังหวัดจันทบุรี

admin

หน้าบันอุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin

แม่พระปฏิสนธินิรมล อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

จิตรกรรมเรื่องมหาชนกชาดก อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!