fbpx
Home » พระพุทธรูปประธาน อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี วัดไผ่ล้อม

พระพุทธรูปประธาน อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

รูปแบบศิลปะ

พระพุทธรูปประทับนั่ง แสดงปางมารวิชัย ลักษณะพระพักตร์กลมปลายแหลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกใหญ่ พระโอษฐ์ใหญ่และแบะ ลักษณะของชายจีวรปลายตัดตรง รัศมีเป็นเปลวเพลิงลักษณะรูปแบบของพระพักตร์พระพุทธรูปที่ค่อนข้างนิ่งคล้ายหุ่นเป็นรูปแบบพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่ 3 สมัยรัตนโกสินทร์

ประติมานวิทยา

Related posts

เจดีย์กลางน้ำ วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

admin

เจดีย์ทรงระฆัง วัดโยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี

admin

โบราณสถานเมืองเพนียด

admin

พระพุทธรูป วัดโยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี

admin

ทับหลัง จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

เสาประดับกรอบประตู จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!