fbpx
Home » อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี วัดไผ่ล้อม

อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

 

รูปแบบศิลปะ

อุโบสถวัดไผ่ล้อม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 7 ห้อง โดยบริเวณทางเข้าทำเป็นโถงและมีแนวเสารองรับหลังคาคล้ายกันกับอาคารแบบจันหับ รูปแบบการซ้อนชั้นหลังคา 2 ชั้น 2 ตับ หน้าบันไม่มีการสลักลวดลาย และไม่มีการประดับตกแต่งด้วยเครื่องลำยอง ลักษณะเสาเป็นแบบสี่เหลี่ยมทึบตัน ประตูทางเข้าแต่ละด้าน ทำเป็นเพียงแนวกรอบสี่เหลี่ยม ไม่มีการทำซุ้มประดับ ซึ่งเป็นรูปแบบอาคารในสมัยรัชกาลที่ 3 สมัยรัตนโกสินทร์
ซุ้มเสมาบริเวณรอบอุโบสถทั้ง 8 ทิศ สลักรูปใบเสมาเดี่ยวภายในซุ้มเสมาทรงกูบช้าง และมีกำแพงแก้วกั้นล้อมรอบอุโบสถ โดยมีซุ้มประตูทางเข้า 4 ด้าน รูปแบบคล้ายกันกับอาคารแบบเก๋งในศิลปะจีน

ประติมานวิทยา

Related posts

โบราณสถานเมืองเพนียด

admin

ใบเสมา วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

ปรางค์ วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

admin

ทับหลัง จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

พระพุทธรูปประธาน อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin

เจดีย์ทรงระฆัง วัดโยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!