fbpx
Home » หน้าบันโคปุระชั้นในทางด้านนอกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

หน้าบันโคปุระชั้นในทางด้านนอกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

รูปแบบศิลปกรรม

กรอบหน้าบันหลงเหลือลวดลายขนดนาคที่เป็นซุ้มโค้งเข้าโค้งออก และลวดลายกนกและพันธุ์พฤกษาแบบเขมร บริเวณตรงกลางหน้าบันเป็นลวดลายพันธุ์กนกพฤกษาที่ทำเป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ทับหลังหลงเหลือลวดลายพันธุ์พฤกษาท่อนพวงมาลัยเพียงเล็กน้อย

ประติมานวิทยา

Related posts

ทับหลังจำลองด้านทิศตะวันตก ของปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin

หน้าบันปราสาทประธานทิศตะวันตก ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin

บาราย ปราสาทบ้านน้อย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

admin

หน้าบันโคปุระชั้นในทางด้านในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin

เสาประดับกรอบประตูแบบไล่เหลี่ยม ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin

ทับหลังจำลองด้านทิศตะวันออกของปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!