fbpx
Home » พระพุทธรูปประธาน (หลวงพ่อหวาย) วัดราชบัลลังก์ อ.แกลง จ.ระยอง
ระยอง วัดราชบัลลังก์

พระพุทธรูปประธาน (หลวงพ่อหวาย) วัดราชบัลลังก์ อ.แกลง จ.ระยอง

รูปแบบศิลปะ

พระพุทธรูปปางมารวิชัย มีลักษณะคือพระเศียรมีอุษณีษะและมีรัศมีเปลวไฟด้านบน พระเกศาขมวดเป็นก้นหอยแหลม พระพักตร์กลม พระขนงโก่งเป็นปีกกา พระเนตรเหลือบต่ำและแย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย ที่พระวรกายห่มจีวรจริงโดยมีลักษณะห่มจีวรแบบเฉียง นั่งขัดสมาธิราบอยู่ใน ปางมารวิชัย และประทับนั่งอยู่บนฐานบัว พระพุทธรูปประธานองค์นี้ลักษณะเด่นอยู่ที่การเป็นพระพุทธรูปที่สานจากหวายแล้วทาสีทับ จึงเรียกกันอย่างติดปากว่าหลวงพ่อหวาย

ประติมานวิทยา

Related posts

เจดีย์ทรงระฆัง วัดราชบัลลังก์ อ.แกลง จ.ระยอง

admin

เจดีย์ทรงปรางค์ วัดบ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง

admin

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถเรื่องเตมียชาดก วัดโขดทิมธาราม อ.เมือง จ.ระยอง

admin

หน้าบัน อุโบสถ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล อ.เมือง จ.ระยอง

admin

เจดีย์กลางน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง

admin

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!