fbpx
Home » พระพุทธรูปปางไสยาสน์ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
ระยอง วัดป่าประดู่

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

 

รูปแบบศิลปะ

พระพุทธรูปปางไสยยาสน์(ปางปรินิพพาน) ตะแคงซ้ายซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่พบได้น้อย โดยมีพระหัตถ์ซ้ายตั้งขึ้นรองรับพระเศียรและพระกรขวาแนบลำตัว บนพระเศียรมีรัศเปลวรูปทรงพิเศษไม่เหมือนรัศมีเปลวที่พบทั่วไป พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำมาก พระนาสิกโด่งเป็นสัน  แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระกรรณใหญ่ พระศอเป็นชั้น ห่มจีวรเฉียงเรียบไม่มีริ้วสังฆาฏิพาดจากไหล่ซ้ายและปล่อยชายสังฆาฏิยาวลงไปถึงช่วงพระอุรู (ต้นขา)

ประติมานวิทยา

Related posts

หน้าบัน อุโบสถ วัดโขดทิมธาราม อ.เมือง จ.ระยอง

admin

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถเรื่องเตมียชาดก วัดโขดทิมธาราม อ.เมือง จ.ระยอง

admin

หน้าบันอุโบสถ วัดโขดทิมธาราม อ.เมือง จ.ระยอง

admin

หน้าบัน อุโบสถ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

admin

หน้าบันของอุโบสถ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

admin

อุโบสถ วัดราชบัลลังก์ อ.แกลง จ.ระยอง

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!