fbpx
Home » ทับหลัง วัดบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จันทบุรี วัดบน

ทับหลัง วัดบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

รูปแบบศิลปะ

ทับหลังสลักลายมกรบนฐาน หันหน้าเข้าและคายวงโค้ง มีวงเหรียญตรงกลาง ด้านล่างวงโค้งสลักลายท่อนพวงมาลัย ทั้งหมดเป็นลักษณะของทับหลังแบบถาลาบริวัติ ราวพุทธศตวรรษที่ 12

ประติมานวิทยา

Related posts

เสาประดับกรอบประตู จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

เจดีย์กลางน้ำ วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

admin

ใบเสมา วัดกลาง จังหวัดจันทบุรี

admin

ทับหลัง จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin

แม่พระปฏิสนธินิรมล อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!