fbpx
Home » ทับหลัง วัดบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จันทบุรี วัดบน

ทับหลัง วัดบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

รูปแบบศิลปะ

ทับหลังสลักลายมกรบนฐาน หันหน้าเข้าและคายวงโค้ง มีวงเหรียญตรงกลาง ด้านล่างวงโค้งสลักลายท่อนพวงมาลัย ทั้งหมดเป็นลักษณะของทับหลังแบบถาลาบริวัติ ราวพุทธศตวรรษที่ 12

ประติมานวิทยา

Related posts

จิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จฯลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin

เสาประดับกรอบประตู จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

พระพุทธรูป วัดโยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี

admin

พระพุทธรูป วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

จิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ตอนมารผจญ อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin

พระมาลัยภายในอุโบสถวัดโบสถ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!