fbpx
Home » หอเสื้อธาตุ วัดแสงสว่าง อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี วัดแสงสว่าง

หอเสื้อธาตุ วัดแสงสว่าง อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

รูปแบบศิลปะ

หอเสื้อธาตุทั้ง 4 ทิศของเจดีย์ประธาน ลักษณะเป็นอาคารขนาดเล็กหลังคาทรงจั่ว มีส่วนหลังคาขนาดเล็กทับส่วนกลางสันหลังคา หรือที่เรียกว่า เทิบ ตามแบบศิลปะลาวแบบเชียงขวาง

ประติมานวิทยา

Related posts

ประติมากรรมนูนต่ำ วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

ภาพจิตกรรมเรื่อง เนมิราชชาดก ภายในอุโบสถ วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

ทับหลังภาพสลักพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

พระโพธิสัตว์อวโลกกิเตศวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

ต้นโพธิ์ วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin

โบราณสถานพานหิน อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!