fbpx
Home » สระแก้ว สระขวัญ เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี เมืองโบราณศรีมโหสถ

สระแก้ว สระขวัญ เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

 

รูปแบบศิลปะ

สระน้ำโบราณซึ่งขุดลึกลงไปในศิลาแลงตามธรรมชาติ บริเวณนอกเมืองศรีมโหสถทางตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณผนังขอบสระมีภาพสลักศิลาแลงเป็นลวดลายนูนต่ำรูปสัตว์ชนิดต่างๆ สิงห์ ช้าง มกร กินรี งูพันหม้อน้ำ หมู เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ มีทั้งสิ้น 29 กรอบ มีสัตว์ทั้งสิ้น 45 ตัว

ประติมานวิทยา

รูปสัตว์ต่างๆที่ปรากฏเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แทบทั้งสิ้น จึงมีความสัมพันธ์กับการประกอบพิธีกรรมบริเวณสระน้ำแห่งนี้

Related posts

ประติมากรรมวิษณุจตุรกุชหรือพระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

ภาพจิตรกรรมเรื่องพระมหาชนกชาดก ภายในอุโบสถ วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

ภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ภายในอุโบสถวัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

กลีบขนุน ? วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin

แผ่นหินสลักภาพเล่าเรื่องชาดกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

ภาพจิตรกรรมเรื่องสุวรรณสามชาดก ภายในอุโบสถ วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!