fbpx
Home » ภาพจิตรกรรมเรื่องสุวรรณสามชาดก ภายในอุโบสถ วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี วัดแก้วพิจิตร

ภาพจิตรกรรมเรื่องสุวรรณสามชาดก ภายในอุโบสถ วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 

รูปแบบศิลปะ

ภาพจิตรกรรมเล่าเรื่อง สุวรรณสามชาดก โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ลำดับภาพจากบนลงล่าง โดยเริ่มจากฉากที่สุวรรณสามปรนนิบัติบิดามารดา และส่วนล่างเป็นตอนกบิลยักษ์แผลงศรมาถูกสุวรรณสาม สำหรับเทคนิคมีการวาดและการใช้สีแบบสมจริง โดยใช้ฉากภูมิทัศน์ธรรมชาติเป็นตัวแบ่งฉาก และมีการใช้ทัศนวิทยาด้วย รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมอิทธิพลตะวันตก

ประติมานวิทยา

เป็นตอนที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพรหมฤๅษี ต้องรับภาระเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ตาบอด วันหนึ่งกบิลยักษ์แผลงศรมาถูกสุวรรณสามได้รับบาดเจ็บแสนสาหัส แต่ไม่ได้โกรธ และกลับมาแสดงเมตตาเทศนาทศพิธราชธรรมให้กบิลยักษ์ฟัง ด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมทำให้พระสุวรรณสามหายเจ็บปวดรอดชีวิตมาได้ และบิดามารดาก็กลับมีจักษุดี พระชาตินี้พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมี

Related posts

พระโพธิสัตว์อวโลกกิเตศวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

พระพุทธรูปนาคปรก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

ทับหลังภาพสลักพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

ทับหลังศิลปะไพรกเมง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

พระพุทธรูปใต้ต้นโพธิ์ วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin

ภาพจิตรกรรมเรื่องพระมหาชนกชาดก ภายในอุโบสถ วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!