fbpx
Home » ทับหลังศิลปะไพรกเมง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ทับหลังศิลปะไพรกเมง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 

รูปแบบศิลปะ

ทับหลังศิลปะไพรกเมง ส่วนปลายทับหลังปรากฏรูปสิงห์ยกขาทั้งสองด้าน ส่วนวงโค้งตรงกลางกลายเป็นวงโค้งเดียวต่อเนื่องกัน โดยมีวงกลมรูปเหรียญ 5 เหรียญมาคั่นกลาง ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยไพรกเมง อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 พบที่ทิศตะวันตกของปราสาทเข้าน้อยหลังทิศเหนือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ประติมานวิทยา

Related posts

โบราณสถานหมายเลข 22 เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin

แผ่นหินสลักภาพเล่าเรื่องชาดกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

อนุสาวรีย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

พระพุทธรูปประธาน วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin

ส่วนบนอาคารโบราณสถานพานหิน อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!