fbpx
Home » ทับหลัง จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี
จันทบุรี วัดทองทั่ว

ทับหลัง จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

รูปแบบศิลปะ

ชิ้นส่วนทับหลังหินทรายสลักลายมกรคายวงโค้งมีเหรียญตรงกลางบรรจุรูปบุคคลภายใน ด้านล่างวงโค้งเป็นพวงมาลัย พวงอุบะ จัดอยู่ในรูปแบบ ถาราบริวัติ ศิลปะเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งจัดเป็นรูปแบบทับหลังที่เก่าแก่ที่สุด

ประติมานวิทยา

Related posts

พระพุทธรูป วัดโยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี

admin

เจดีย์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

จิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ตอนมารผจญ อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin

ประติมากรรมนูนต่ำรูปพระคเณศ จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

ทับหลัง วัดบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!