fbpx
Home » สระน้ำประจำประตูเมืองด้านทิศเหนือ เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก
นครนายก เมืองโบราณดงละคร

สระน้ำประจำประตูเมืองด้านทิศเหนือ เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

รูปแบบศิลปะ

สระกักเก็บน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พบอยู่บริเวณทางออกของประตูเมืองทั้ง 4 ด้าน ปัจจุบันพบว่ายังสามารถใช้กักเก็บน้ำได้ในฤดูฝนและมีการขุดเพิ่มในสมัยปัจจุบันและตกแต่งขอบสระให้เป็นทรงสี่เหลี่ยม

ประติมานวิทยา

Related posts

หน้าบันด้านทิศตะวันออกของอุโบสถ วัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

admin

วัดพราหมณี (หลวงพ่อปากแดง) อ.เมือง จ.นครนายก

admin

ชิ้นส่วนของสถาปัตยกรรม เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

admin

ส่วนประกอบอาคาร ? เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

admin

ซุ้มประตูทางเข้าอุโบสถ วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

จิตรกรรมบนผนังหิน วัดเขาชะโงก อ.เขาชะโงก จ.นครนายก

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!