fbpx
Home » หน้าบันด้านทิศตะวันตกของอุโบสถ วัดดง อ.เมือง จ.นครนายก
นครนายก วัดดง

หน้าบันด้านทิศตะวันตกของอุโบสถ วัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

รูปแบบศิลปะ

หน้าบันจำหลักไม้และพบร่องรอยการประดับกระจก โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนจั่วด้านบนที่จำหลักลวดลายพันธุ์พฤกษาเครือเถาผสมกับดอกไม้ และส่วนกลางเป็นลายกรอบสามเหลี่ยมที่ภายในเรียบไม่มีลวดลาย ส่วนล่างเป็นลายกรอบสี่เหลี่ยมเรียงกันจนเต็มพื้นที่ รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะแบบท้องถิ่น

ประติมานวิทยา

Related posts

เพดานอุโบสถวันอัมพวัน วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

พระพุทธรูปประธาน วัดพราหมณี (หลวงพ่อปากแดง) อ.เมือง จ.นครนายก

admin

ใบเสมา วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

จิตรกรรมบนผนังหิน วัดเขาชะโงก อ.เขาชะโงก จ.นครนายก

admin

ซ้มใบเสมา วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

หน้าบันด้านทิศตะวันออกของอุโบสถ วัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!