fbpx
Home » พระพุทธรูปประธาน วัดพราหมณี (หลวงพ่อปากแดง) อ.เมือง จ.นครนายก
นครนายก วัดพราหมณี

พระพุทธรูปประธาน วัดพราหมณี (หลวงพ่อปากแดง) อ.เมือง จ.นครนายก

 

รูปแบบศิลปะ

พระพุทธรูปสำริดลงรักปิดทองกระทำปางสมาธิ พระเกศาขมวดเป็นก้นหอยขนาดเล็ก มีรัศมีเปลวบนอุษณีษะ พระพักตร์ทรงคล้ายพระหน้าหุ่นที่ พระโอฐมีสีแดงแต้มเป็นลักษะเฉพาะของพระพุทธรูปองค์นี้ จีวรห่มเฉียงมีลายดอกไม้อันเป็นลักษณะนิยมในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3-4 องค์พระประดิษฐานบนฐานชุกชีสูง

ประติมานวิทยา

Related posts

วัดเขาชะโงก อ.เขาชะโงก จ.นครนายก

admin

หน้าบันด้านทิศตะวันตกของอุโบสถ วัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

admin

หน้าบันด้านทิศตะวันออก วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

ส่วนประกอบหนึ่งของเจดีย์ วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

จิตรกรรมบนผนังหิน วัดเขาชะโงก อ.เขาชะโงก จ.นครนายก

admin

ชิ้นส่วนของสถาปัตยกรรม เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!