fbpx
Home » พระพุทธรูปประธาน วัดพราหมณี (หลวงพ่อปากแดง) อ.เมือง จ.นครนายก
นครนายก วัดพราหมณี

พระพุทธรูปประธาน วัดพราหมณี (หลวงพ่อปากแดง) อ.เมือง จ.นครนายก

 

รูปแบบศิลปะ

พระพุทธรูปสำริดลงรักปิดทองกระทำปางสมาธิ พระเกศาขมวดเป็นก้นหอยขนาดเล็ก มีรัศมีเปลวบนอุษณีษะ พระพักตร์ทรงคล้ายพระหน้าหุ่นที่ พระโอฐมีสีแดงแต้มเป็นลักษะเฉพาะของพระพุทธรูปองค์นี้ จีวรห่มเฉียงมีลายดอกไม้อันเป็นลักษณะนิยมในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3-4 องค์พระประดิษฐานบนฐานชุกชีสูง

ประติมานวิทยา

Related posts

ใบเสมา วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

อุโบสถวัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

admin

หลุมสำหรับหล่อชิ้นส่วนงานสถาปัตยกรรม เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

admin

ซุ้มหน้าต่าง วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

หน้าบันด้านทิศตะวันออกของอุโบสถ วัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

admin

วัดเขาชะโงก อ.เขาชะโงก จ.นครนายก

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!