fbpx
Home » พระอุโบสถวัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี
จันทบุรี วัดทองทั่ว

พระอุโบสถวัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

รูปแบบศิลปะ

อุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสร้างทับฐานอาคารเดิม หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผา ปรากฏคอสองที่แบ่งให้หลังคาเป็น 2 ชั้น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของรูปแบบศิลปะแบบไทลื้อ บริเวณด้านหน้ามีส่วนของชายหลังคายื่นลงมาลักษณะคล้ายเพิงหรือที่เรียกว่าจั่นหับ มีส่วนรองรับชายหลังคาดังกล่าวด้วยการก่อวงโค้ง  เช่นเดียวกันกับบริเวณซุ้มประตูและหน้าต่างก่อเป็นวงโค้ง ซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะตะวันตก ปัจจุบันอุโบสถหลังนี้ถูกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานเมืองเพนียด

ประติมานวิทยา

Related posts

วิหารพระพุทธรูปบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

admin

เจดีย์กลางน้ำ วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

admin

เสาประดับกรอบประตู จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

พระพุทธรูป วัดโยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี

admin

จิตรกรรมเรื่องมหาชนกชาดก อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin

พระพุทธรูปประธาน อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!