fbpx
Home » พระพุทธรูปประธาน วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก
นครนายก วัดอัมพวัน

พระพุทธรูปประธาน วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

รูปแบบศิลปะ

พระประธานภายในอุโบสถทำเป็นประพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ตัวพระลงรักปิดทองพระเกศาเม็ดเล็กขมวดเป็นก้นหอย เหนืออุษณีษะเป็นรัศมีเปลว จีวรทำเป็นแบบผ้าบางห่มเฉียง ปลายจีวรแตกออกเป็นเขี้ยวตะขาบ ประทับนั่งขัดสมาธิราบอยู่บนฐานปัทม์ประดิษฐานอยู่บนชุกชี ที่ด้านซ้ายและขวามีพระสาวกยืนประนมมือ

ประติมานวิทยา

ปางมารวิชัยเป็นปางนั่งขัดสมาธิเอานิ้วพระหัตถ์ข้างขวาแตะธรณีเพื่อเรียกพระแม่ธรณีมาเป็นพยานในพุทธประวัติตอนมารผจญ

Related posts

ใบเสมา วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

ส่วนประกอบหนึ่งของเจดีย์ วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

ส่วนประกอบอาคาร ? เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

admin

อุโบสถวัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

admin

สระน้ำประจำประตูเมืองด้านทิศเหนือ เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

admin

หน้าบันด้านทิศตะวันออก วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!