fbpx
Home » อุโบสถวัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก
นครนายก วัดอัมพวัน

อุโบสถวัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

รูปแบบศิลปะ

อุโบสถ(หลังเก่า) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน เครื่องหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ด้านหน้าหันไปทางทิศตะวันออก ชั้นหลังคาซ้อนกัน 2 ตับมีชายคาและทำเสารองรับมีขนาดใหญ่ทึบตัน เสาที่มุขด้านหน้ามีขนาดเล็กกว่าเสาต้นอื่นๆ มุขด้านหน้ามีการตกแต่งรวงผึ้ง สาหร่ายเป็นเครื่องไม้ ที่ซุ้มประตูและหน้าต่างมีการประดับลวดลายปูปั้น ที่ฐานของอุโบสถนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นของวัดซึ่งอาจเกิดจากการปรับพื้นที่ในสมัยปัจจุบัน

ประติมานวิทยา

Related posts

ซุ้มหน้าต่าง วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

จิตรกรรมบนผนังหิน วัดเขาชะโงก อ.เขาชะโงก จ.นครนายก

admin

ซุ้มประตูทางเข้าอุโบสถ วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

หลุมสำหรับหล่อชิ้นส่วนงานสถาปัตยกรรม เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

admin

ส่วนประกอบอาคาร ? เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

admin

ส่วนประกอบหนึ่งของเจดีย์ วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!