fbpx
Home » ภาพนกฟินิกซ์ ภายในอุโบสถวัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ. ตราด
ตราด วัดโยธานิมิตร

ภาพนกฟินิกซ์ ภายในอุโบสถวัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ. ตราด

รูปแบบศิลปะ

ภาพนกฟินิกซ์หรือหงส์ อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณรอบข้างมีภาพทิวทัศน์อย่างต้นไม้ ดอกไม้ และก้อนเมฆ ตามแบบศิลปะจีน รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมกับศิลปะจีน

ประติมานวิทยา

Related posts

วิหารพระพุทธรูปปางไสยาสน์ วัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด

admin

ภาพการบูชาพระพุทธเจ้าภายในอุโบสถวัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด

admin

ภาพทิวทัศน์ภายในอุโบสถวัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด

admin

พระพุทธรูปประธาน วัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด

admin

จิตรกรรมตอนมารผจญ วัดโยธานิมิตร อ.เมือง .ตราด

admin

ภาพเล่าเรื่องฉากต่อสู้ภายในอุโบสถวัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!