fbpx
Home » เจดีย์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี
จันทบุรี วัดทองทั่ว

เจดีย์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

รูปแบบศิลปะ

เจดีย์ทรงระฆังบนฐานที่ก่อเป็นแนวกำแพงล้อมรอบ มีบันไดทางขึ้น เจดีย์มีฐานเขียงรองรับ 1 ชั้น ส่วนรองรับองค์ระฆังเป็นมาลัยเถามากกว่า 3 ชั้น ลักษณะเป็นมาลัยสลับลวดบัวซึ่งเป็นลักษณะของรัตนโกสินทร์ตอนต้น องค์ระฆังเหลี่ยม ต่อด้วยบัลลังก์ ปล้องไฉนและปลียอดมี  ปรากฏเจดีย์ประจำมุมทั้ง 4 ด้านเป็นเจดีย์จำลองตั้งอยู่บนแนวกำแพง

ประติมานวิทยา

Related posts

ทับหลัง จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

จิตรกรรมเรื่องจันทกุมารชาดก อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin

เจดีย์กลางน้ำ วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

admin

หน้าบันอุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin

แม่พระปฏิสนธินิรมล อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!