fbpx
Home » เจดีย์ทรงระฆัง วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี วัดตะปอนน้อย

เจดีย์ทรงระฆัง วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

รูปแบบศิลปะ

เจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมขนาดเล็กในผังกลม โดยรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆัง ฐานล่างสุดเป็นฐานหน้ากระดานในผังแปดเหลี่ยม ถัดขึ้นไปเป็นฐานบัว และมาลัยเถาซ้อนกัน 3 ชั้น รองรับฐานบัวในผังกลม และองค์ระฆังมีขนาดยืดเพรียวสูง ถัดขึ้นไปส่วนยอดพังทลายทั้งหมด

ประติมานวิทยา

Related posts

ทับหลัง วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin

พระพุทธรูป วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

เสาประดับกรอบประตู จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

พระพุทธรูปประธาน อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin

อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!