fbpx
Home » เรือนอภิรมย์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ชลบุรี เกาะสีชัง

เรือนอภิรมย์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

รูปแบบศิลปะ

– เรือนอภิรมณ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนผสมไม้ในรูปแบบตะวันตก ปัจจุบันใช้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5

ประติมานวิทยา

Related posts

ธรรมมาสน์ วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

admin

เรือนไม้ริมทะเล อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

admin

พระพุทธรูปทรงเครื่องภายในอุโบสถ วัดต้นสนเณรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

อุโบสถ วัดราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

เจดีย์ประธาน วัดช่องแสมสาร อ.แสมสาร จ.ชลบุรี

admin

จิตรกรรมพุทธประวัติ ตอนเหตุการณ์ก่อนการตรัสรู้ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!