fbpx
Home » จิตรกรรมเรื่องเวสสันดรชาดก อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี วัดตะปอนน้อย

จิตรกรรมเรื่องเวสสันดรชาดก อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

รูปแบบศิลปะ

ภาพจิตรกรรมฉากหนึ่งของเวสสันดรชาดก ตอน การบริจาคทานและช้างปัจจัยนาเคนทร์แก่พราหมณ์ เมืองกลิงคราษฎร์
ลักษณะของการจัดวางองค์ประกอบภาพ คือ การวางเรื่องราวภายในภาพให้ต่อเนื่องกัน มีกำแพงเมืองและป้อมแบบตะวันตก เป็นตัวแบ่งเนื้อหาในแต่ละฉากออกจากกัน ใจความสำคัญของฉากการบริจาคทาน เน้นความสำคัญตอนที่พระเวสสันดรบริจาคช้างปัจจัยนาเคนทร์แก่พราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ ซึ่งถูกนำมาไว้บริเวณด้านหน้ากำแพงเมือง ทำให้สามารถเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจนขึ้น ส่วนการบริจาคทานสิ่งของประเภทอื่นๆ กลับนำไปไว้อยู่ภายในกำแพงเมือง ลักษณะการแต่งกายของบุคคลภายในภาพมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน พระเวสสันดรแต่งกายในเครื่องแบบของกษัตริย์ ทหารสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว ชาวบ้านนุ่งผ้านุ่งเพียงอย่างเดียว และรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่พบภายในภาพจิตรกรรม ยังสะท้อนให้ถึงอาคารของอิทธิพลจีน
ลักษณะการใช้สีสำหรับเครื่องแต่งกายของบุคคลสำคัญใช้สีแดงและสีเขียวเป็นหลัก โดยเน้นความสำคัญของพระเวสสันดรด้วยการสวมเครื่องทรงสีเหลือง และไล่สีเข้ม-สีอ่อนบริเวณวัตถุ เพื่อทำให้เกิดมิติและความแตกต่างในพื้นที่ส่วนอื่นๆ

ประติมานวิทยา

เนื้อเรื่องของเวสสันดรชาดก กล่าวถึงพระเวสสันดร ผู้มีทานบารมีเป็นอย่างมากจนทำให้ตนเองเดือดร้อนโดนไล่ออกจากเมือง ชอบบริจาคสิ่งของที่ผู้อื่นต้องการ แม้กระทั่งภรรยาและลูก เพื่อถือเป็นการทำทานครั้งยิ่งใหญ่ ฉากสำคัญของเวสสันดรชาดก คือ ตอนที่พระเวสสันดรบริจาคสิ่งของสำคัญๆ เช่น กัณหา ชาลี พระนางมัทรี ช้างปัจจัยนาเคนทร์ เป็นต้น

Related posts

ทับหลัง วัดบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

admin

ใบเสมา วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

เจดีย์ทรงระฆัง วัดโยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี

admin

พระพุทธรูปประธาน อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin

จิตรกรรมเรื่องมหาชนกชาดก อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin

จิตรกรรมเรื่องมโหสถชาดก อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!