fbpx
Home » จิตรกรรมเรื่องมโหสถชาดก อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี วัดตะปอนน้อย

จิตรกรรมเรื่องมโหสถชาดก อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

รูปแบบศิลปะ

ภาพจิตรกรรมฉากหนึ่งของมโหสถชาดก ตอน พระมโหสถกดศีรษะเกวัฎพราหมณ์ให้ก้มลงไปเก็บของ
ลักษณะของการจัดวางองค์ประกอบภาพ คือ การวางเรื่องราวภายในภาพให้ต่อเนื่องกัน แต่ใช้องค์ประกอบของต้นไม้หรือภูเขาเป็นตัวแบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนออกจากกัน ฉากสำคัญถูกวาดอยู่บนพื้นที่ด้านขวาของภาพ โดยพระมโหสถกดศีรษะเกวัฎพราหมณ์ให้ก้มลงไปเก็บของ และมีทหารแต่งกายเครื่องแบบไทยและจีนกำลังยืนแสดงท่าทางคล้ายกันกับกำลังไล่ผู้คนฝ่ายเกวัฎพราหมณ์ให้ถอยหนีกลับไป โดยรูปแบบเครื่องแต่งกายของทหารนั้นเป็นชุดเสื้อแขนยาวและกางเกงขาสั้น
ลักษณะการใช้สีสำหรับเครื่องแต่งกายของบุคคลสำคัญภายในภาพใช้สีแดงและสีเขียวเป็นหลัก โดยลวดลายบริเวณเสื้อผ้าเป็นลายดอกไม้ขนาดเล็ก หรือลายตาราง เพื่อให้เกิดความสวยงามและสมจริง เช่น พระมโหสถ เกวัฎพราหมณ์ ทหาร เป็นต้น ลักษณะการลงสีค่อนข้างที่จะถมพื้นที่ว่างให้เต็ม ไม่ปล่อยให้พื้นที่เป็นสีขาว แต่มีการไล่สีเข้ม-สีอ่อนให้เกิดมิติและความแตกต่างจากพื้นที่ในส่วนอื่นๆ

ประติมานวิทยา

เนื้อเรื่องของมโหสถชาดก กล่าวถึงมโหสถบัณฑิต ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าวิเทหะแห่งกรุงมิถิลา มีความฉลาด สามารถแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องรอบคอบ และนำความสามารถของตนเองมาใช้เป็นอุบายในการป้องกันศัตรูได้ ฉากสำคัญของมโหสถชาดก คือ ตอนที่พระมโหสถออกอุบายโดยหลอกให้เกวัฎพราหมณ์ก้มลงไปหยิบสิ่งของ เพื่อแสดงถึงการยอมแพ้แก่พระมโหสถ

Related posts

เจดีย์ทรงระฆัง วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin

หอไตรกลางน้ำ วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

admin

พระพุทธรูป วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

จิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จฯลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin

อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin

จิตรกรรมเรื่องจันทกุมารชาดก อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!