fbpx
Home » วิหาร วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
Uncategorized ภาคกลาง สุพรรณบุรี

วิหาร วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน ฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงเตี้ยๆ ถัดขึ้นมาเป็นฐานบัว มีทางเข้าอยู่ตรงกลาง มีฐานชุกชีอยู่บริเวณด้านในสุดของวิหาร ภายในอาคารไม่ปรากฏว่ามีการใช้เสาร่วมในรับน้ำหนักของอาคาร แต่สังเกตว่ามีการเจาะรูอยู่บริเวณผนังด้านข้างในสุดของอาคาร สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการใช้เทคนิคคานไม้ช่วยในการรับน้ำหนักอาคาร
จากรูปแบบดังกล่าวจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาคารในรูปแบบของศิลปะอยุธยาตอนกลาง อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 21 – 22

Related posts

เจดีย์ วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

เจดีย์ วัดหน่อพุทธางกูร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ วัดประตูสาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

โบราณสถานทุ่งเศรษฐี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher

วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

เจดีย์แปดเหลี่ยม วัดมรกต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!