fbpx
Home » เจดีย์ วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์ วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ฐานล่างสุดเป็นฐาน 16 เหลี่ยมก่อเป็นฐานเขียงซ้อนกัน 3 ชั้น เหนือฐานเขียงเป็นชุดฐานรองรับเรือนธาตุที่พังทลายลงมาแล้ว โดยบริเวณฐานรองรับเรือนธาตุปรากฏร่องรอยคล้ายซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ถัดจากเรือนธาตุขึ้นไปเป็นชั้นซ้อนซึ่งปรากฏร่องรอยของเสาประดับมุมที่มีลวดลายปูนปั้นหลงเหลืออยู่ ส่วนยอดนั้นพังทลายลงมาจนไม่หลงเหลือเค้าโครงเดิม ซึ่งจากร่องรอยของซุ้มจระนำที่หลงเหลืออยู่สันนิษฐานได้ว่าผนังนั้นเป็นการทำช่องซุ้มจระนำสลับกับผนังทึบ และในส่วนที่เป็นช่องซุ้มจระนำนั้นก็ตรงกันกับทิศทั้งแปดด้วย และหากเป็นเช่นนั้นจริง ก็สามารถเทียบได้กับเจดีย์ทรงปราสาทยอดที่มีเรือนธาตุในผังแปดเหลี่ยม รูปแบบศิลปะอู่ทอง – อยุธยาที่พบในภาคกลาง เช่น เจดีย์บริวารวัดมหาพระธาตุ เมืองสรรค์บุรี จังหวัดชัยนาท เจดีย์แปดเหลี่ยมที่วัดไก่เตี้ย จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นต้น โดยเจดีย์ทรงดังกล่าวนี้นักวิชาการหลายท่านได้กำหนดให้มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 20

Related posts

เจดีย์ทรงปราสาทยอดในผังแปดเหลี่ยม วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

วัดมรกต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

รอยพระพุทธบาท วัดแค อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

ใบเสมา วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

ใบเสมา วัดไทรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

หลวงพ่อหินทราย วัดชุมนุมสงฆ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!