fbpx
Home » เจดีย์ วัดไทรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์ วัดไทรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

เจดีย์องค์นี้มีคล้ายคลึงกับธาตุของศิลปะลาว คือเป็นธาตุทรงแปดเหลี่ยม  ลักษณะคือ ฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงในผังแปดเหลี่ยมเตี้ยๆ รองรับเอวขัน ถัดมาเป็นฐานแปดเหลี่ยมที่มีการเจาะช่องซุ้มขนาดเล็กทั้ง 8 ด้าน ถัดขึ้นมาเป็นฐานที่มีลักษณะคล้ายบัวคว่ำ –  บัวหงาย รองรับองค์ระฆังแปดเหลี่ยม โดยฐานองค์ระฆังของที่นี่จะไม่ทำเป็นทรงเอวขัน และด้านบนองค์ระฆังก็ไม่ทำเป็นปากผายเหมือนในศิลปะลาว ถัดมาเป็นฐานประดับกลีบบัวรองรับองค์ระฆังแปดเหลี่ยม ส่วนยอดนั้นมีลักษณะคล้ายปลีที่คั่นด้วยเม็ดน้ำค้าง จากลักษณะดังกล่าวนั้นดูเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างธาตุลาวกับเจดีย์ในศิลปะไทย ประกอบกับข้อมูลทางเอกสารที่บอกไว้ว่าวัดนี้นั้นสร้างขึ้นโดยชุมชนชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทร์ราวๆ สมัยรัชกาลที่ 3 – 4 รูปแบบงานศิลปะจึงน่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะลาวกับศิลปะพื้นถิ่น อายุของเจดีย์องค์นี้จึงน่าจะอยู่ในสมัยราวๆ พุทธศตวรรษที่ 24ศิลปะลาว, ศิลปะพื้นถิ่น, เจดีย์, สถาปัตยกรรม, สุพรรณบุรี, ภาคกลาง, วัดไทรย์

Related posts

อาคารเก๋งจีน วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปไสยาสน์ วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

เจดีย์ทรงเครื่อง วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

เจดีย์ทรงปราสาทยอดในผังแปดเหลี่ยม วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

วิหาร วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

พระวิษณุ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!