fbpx
Home » อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติขของสมเด็จพระนเรศวรในการทรวกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา ณ ทุ่งหนองสาหร่าย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสถานที่แห่งนี้ถูกค้นพบเมื่อปี 2456  โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราขานุภาพ ทรงรับสั่งให้เจ้าเมืองสุพรรณและเจ้าเมืองกาญจน์ออกทำการค้นหาตามพงศาวดารฉบับหวงประเสริฐ โดยผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณได้ออกค้นหาและพบซากเจดีย์องค์หนึ่งอยู่กลางป่าไม้เบญจพรรณ ลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมที่เหลือแต่เพียงฐาน ลักษณะค่อนข้างชำรุด โดยสอบถามจากชาวบ้านก็ทราบว่าเจดีย์องค์ดังกล่าวทำครอบพระศพของกษัตริย์เอาไว้  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริที่จะสรางพระสถูปเจดย์องค์ใหม่ครอบทับองค์เดิม แต่ว่าไม่สามรถทำได้สำเร็จ เพราะงบประมาณของประเทศขณะนั้นมีจำนวนจำกัด และความคิดที่จะสร้างอนุสรณ์สถานแห่งดังกล่าวจึงได้เริ่มขึ้นในปี 2493 โดยจอมพลผิน ชุณหะวัณ ให้มีการสร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบทับองค์เก่า ลักษณะของเจดีย์องค์ใหม่นั้นเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ฐานด้านล่างสร้างเป็นทางเข้า – ออกให้ประชาชนสามารถเข้าไปชมภายในได้ ถัดขึ้นมาเป็นชุดฐานสิงห์ในผังแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 3 ชั้น รองรับองค์ระฆัง ถัดมาเป็นองค์ระฆัง ตามด้วยบัลลังก์แปเดหลี่ยม ปล้องฉไน ปลียอด และเม็ดน้ำค้างตามลำดับ จากนั้นให้มีการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประดิษฐานไว้ทางทิศตะวันตกของเจดีย์ทรงระฆัง

Related posts

เจดีย์ วัดแร้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

พระพุทธไสยาสน์ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ วัดประตูสาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

ใบเสมา วัดไทรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปไสยาสน์ วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

เจดีย์ วัดหน่อพุทธางกูร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!