fbpx
Home » อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติขของสมเด็จพระนเรศวรในการทรวกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา ณ ทุ่งหนองสาหร่าย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสถานที่แห่งนี้ถูกค้นพบเมื่อปี 2456  โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราขานุภาพ ทรงรับสั่งให้เจ้าเมืองสุพรรณและเจ้าเมืองกาญจน์ออกทำการค้นหาตามพงศาวดารฉบับหวงประเสริฐ โดยผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณได้ออกค้นหาและพบซากเจดีย์องค์หนึ่งอยู่กลางป่าไม้เบญจพรรณ ลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมที่เหลือแต่เพียงฐาน ลักษณะค่อนข้างชำรุด โดยสอบถามจากชาวบ้านก็ทราบว่าเจดีย์องค์ดังกล่าวทำครอบพระศพของกษัตริย์เอาไว้  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริที่จะสรางพระสถูปเจดย์องค์ใหม่ครอบทับองค์เดิม แต่ว่าไม่สามรถทำได้สำเร็จ เพราะงบประมาณของประเทศขณะนั้นมีจำนวนจำกัด และความคิดที่จะสร้างอนุสรณ์สถานแห่งดังกล่าวจึงได้เริ่มขึ้นในปี 2493 โดยจอมพลผิน ชุณหะวัณ ให้มีการสร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบทับองค์เก่า ลักษณะของเจดีย์องค์ใหม่นั้นเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ฐานด้านล่างสร้างเป็นทางเข้า – ออกให้ประชาชนสามารถเข้าไปชมภายในได้ ถัดขึ้นมาเป็นชุดฐานสิงห์ในผังแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 3 ชั้น รองรับองค์ระฆัง ถัดมาเป็นองค์ระฆัง ตามด้วยบัลลังก์แปเดหลี่ยม ปล้องฉไน ปลียอด และเม็ดน้ำค้างตามลำดับ จากนั้นให้มีการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประดิษฐานไว้ทางทิศตะวันตกของเจดีย์ทรงระฆัง

Related posts

อนุสรณ์ดอนเจดีย์ด้านใน อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

เจดีย์ทรงเครื่อง วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ วัดประตูสาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

ชิ้นส่วนพระพุทธรูป วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

โบราณสถานเมืองอู่ทอง เจดีย์หมายเลข 2 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

พระปรางค์ วัดพระธาตุสวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!