fbpx
Home » ปราสาทประธาน วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ภาคตะวันตก เพชรบุรี

ปราสาทประธาน วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ปราสาทประธาน ก่อด้วยศิลาแลง วางตัวในแนวแกนทิศเดียวกันกับปราสาททิศเหนือและปราสาททิศใต้ ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ทั้งสี่ด้านมีประตูทางเข้า เหนือประตูเป็นซุ้มโค้ง ตัวปราสาทประกอบด้วย ฐานซึ่งซ้อนกันสามชั้น เรือนธาตุย่อมุมรับกับส่วนฐาน ส่วนยอดพังทลายลงมาเหลือเพียงสองชั้น ปราสาทประธานนี้เดิมมีพระพุทธรูปนาคปรกประดิษฐานอยู่ ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระนครคีรี เขาวัง

Related posts

วิหาร วัดเขาบันไดอิฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปประจำแผ่นดินรัชกาลที่ 4 ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปประจำแผ่นดินรัชกาลที่ 1 ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher

ประติมากรรมปูนปั้นถ้ำยายจูงหลาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher

เจดีย์แดง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher

รอยพระพุทธบาท ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!