fbpx
Home » ประติมากรรมปูนปั้นถ้ำยายจูงหลาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ภาคตะวันตก เพชรบุรี

ประติมากรรมปูนปั้นถ้ำยายจูงหลาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ประติมากรรมปูนปั้นในถ้ำยายจูงหลาน เป็นภาพบุคคลสามคน พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์อยู่ทางซ้ายของภาพ ประทับยืนตริภังค์ มีประภามณฑลล้อมรอพระวรกาย  พระหัตถ์ซ้ายทำปางประทานพร พระหัตถ์ขวาทำวิตรรกมุทรา พระพักตร์แบบพื้นเมือง มีขมวดพระเกศา อุษณีษะ ครองจีวรห่มเฉียง มีการทาสีแดงที่จีวร ทางขวาของภาพเป็นรูปบุคคลสองคนสวมผ้านุ่ง ศิราภรณ์และเครื่องประดับ มีการทาสีแดงที่ผ้านุ่งเช่นกัน เป็นประติมากรรมปูนปั้นศิลปะทวารวดี อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 14

Related posts

วัดกุฏิ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher

ปราสาทประธาน วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปประจำแผ่นดินรัชกาลที่ 4 ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher

ปราสาททิศตะวันออก วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปประจำแผ่นดินรัชกาลที่ 2 ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปประจำแผ่นดินรัชกาลที่ 1 ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!