fbpx
Home » พระศิวนาฏราช จากหอพระอิศวร เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช พระศิวนาฏราช จากหอพระอิศวร เมืองนครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระศิวนาฏราช จากหอพระอิศวร เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

ในอินเดียใต้ตั้งแต่ศิลปะโจฬะเป็นต้นไป ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวนาฏราชได้รับคามนิยมอย่างมาก โดยนิยมออกแบบให้พระศิวะยกพระเพลาขวาขึ้นอย่างอิสระและพระหัตถ์แสดงท่าร่ายรำ โดยรอบปรากฏวงเปลวไฟซึ่งนอกจากจะทำหน้านี้เน้นประติมากรรมแล้วยังเป็นสิ่งที่ช่วยยึดประติมากรรมมิให้ล้มอีกด้วย การที่ประติมากรมซึ่งค้นพบที่นครศรีธรรมราชชิ้นนี้มีระเบียบเช่นเดียวกับศิลปะอินเดียใต้ ก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายของพราหมณ์ในลัทธิไศวนิกายและกลุ่มช่างจากอินเดียใต้เข้ามาสู่นครศรีธรรมราชอย่างไม่ต้องสงสัย

ประติมานวิทยา

ในไศวนิกาย พระศิวนาฏราชทรงเป็นเจ้าแห่งกิจกรรมที่พระองค์ทรงแสดงต่อจักรวาล เช่น การสร้าง รักษา ทำลายเป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ศิวนาฏราชจึงถือของต่างๆซึ่งแสดกิจกรรมของพระเป็นเจ้าต่อโลก เช่น ทารงถือบัณเฑาะว์อันแสดงการสร้างโลก ทรงถือเปลวไผอันแสดงถึงการทำลายโลก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังทรงเป็น “วิชชา” ที่อยู่เหนือ “อวิชชา” อีกด้วย จึงทรงแสดงเป็นพระองค์กำลังเต้นอยู่เหนือคนแคระที่กำลังเล่นกับงู อันเป็นสัญลักษณ์ของอวิชานั่นเอง

Related posts

เวสสันดรชาดก กัณฑ์สักกบรรพและกัณฑ์มหาราช ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

ชิ้นส่วนธรรมจักร จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

ฐานรับองค์พระบรมธาตุสวี วัดพระบรมธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

อุโบสถวัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

เจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher

ฐานพระสยม นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!