fbpx
Home » พระศิวนาฏราช จากหอพระอิศวร เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช พระศิวนาฏราช จากหอพระอิศวร เมืองนครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระศิวนาฏราช จากหอพระอิศวร เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

ในอินเดียใต้ตั้งแต่ศิลปะโจฬะเป็นต้นไป ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวนาฏราชได้รับคามนิยมอย่างมาก โดยนิยมออกแบบให้พระศิวะยกพระเพลาขวาขึ้นอย่างอิสระและพระหัตถ์แสดงท่าร่ายรำ โดยรอบปรากฏวงเปลวไฟซึ่งนอกจากจะทำหน้านี้เน้นประติมากรรมแล้วยังเป็นสิ่งที่ช่วยยึดประติมากรรมมิให้ล้มอีกด้วย การที่ประติมากรมซึ่งค้นพบที่นครศรีธรรมราชชิ้นนี้มีระเบียบเช่นเดียวกับศิลปะอินเดียใต้ ก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายของพราหมณ์ในลัทธิไศวนิกายและกลุ่มช่างจากอินเดียใต้เข้ามาสู่นครศรีธรรมราชอย่างไม่ต้องสงสัย

ประติมานวิทยา

ในไศวนิกาย พระศิวนาฏราชทรงเป็นเจ้าแห่งกิจกรรมที่พระองค์ทรงแสดงต่อจักรวาล เช่น การสร้าง รักษา ทำลายเป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ศิวนาฏราชจึงถือของต่างๆซึ่งแสดกิจกรรมของพระเป็นเจ้าต่อโลก เช่น ทารงถือบัณเฑาะว์อันแสดงการสร้างโลก ทรงถือเปลวไผอันแสดงถึงการทำลายโลก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังทรงเป็น “วิชชา” ที่อยู่เหนือ “อวิชชา” อีกด้วย จึงทรงแสดงเป็นพระองค์กำลังเต้นอยู่เหนือคนแคระที่กำลังเล่นกับงู อันเป็นสัญลักษณ์ของอวิชานั่นเอง

Related posts

เวสสันดรชาดก กัณฑ์สักกบรรพและกัณฑ์มหาราช ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

วัดอุบล(วัดนอก) จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

วัดเสมาเมือง จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ปางไสยาสน์ ถ้ำใหญ่ เขาประสงค์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

เจดีย์ 3 องค์ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!