fbpx
Home » พระศิวนาฏราช จากหอพระอิศวร เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช พระศิวนาฏราช จากหอพระอิศวร เมืองนครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระศิวนาฏราช จากหอพระอิศวร เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

ในอินเดียใต้ตั้งแต่ศิลปะโจฬะเป็นต้นไป ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวนาฏราชได้รับคามนิยมอย่างมาก โดยนิยมออกแบบให้พระศิวะยกพระเพลาขวาขึ้นอย่างอิสระและพระหัตถ์แสดงท่าร่ายรำ โดยรอบปรากฏวงเปลวไฟซึ่งนอกจากจะทำหน้านี้เน้นประติมากรรมแล้วยังเป็นสิ่งที่ช่วยยึดประติมากรรมมิให้ล้มอีกด้วย การที่ประติมากรมซึ่งค้นพบที่นครศรีธรรมราชชิ้นนี้มีระเบียบเช่นเดียวกับศิลปะอินเดียใต้ ก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายของพราหมณ์ในลัทธิไศวนิกายและกลุ่มช่างจากอินเดียใต้เข้ามาสู่นครศรีธรรมราชอย่างไม่ต้องสงสัย

ประติมานวิทยา

ในไศวนิกาย พระศิวนาฏราชทรงเป็นเจ้าแห่งกิจกรรมที่พระองค์ทรงแสดงต่อจักรวาล เช่น การสร้าง รักษา ทำลายเป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ศิวนาฏราชจึงถือของต่างๆซึ่งแสดกิจกรรมของพระเป็นเจ้าต่อโลก เช่น ทารงถือบัณเฑาะว์อันแสดงการสร้างโลก ทรงถือเปลวไผอันแสดงถึงการทำลายโลก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังทรงเป็น “วิชชา” ที่อยู่เหนือ “อวิชชา” อีกด้วย จึงทรงแสดงเป็นพระองค์กำลังเต้นอยู่เหนือคนแคระที่กำลังเล่นกับงู อันเป็นสัญลักษณ์ของอวิชานั่นเอง

Related posts

โบราณสถานหมายเลข 6 เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

เก๋งจีน หรือตึกเจ้าตาก วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปหินทรายจากวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระสารีบุตรพบพระอัสสชิ วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานสิงห์เตี้ยๆ จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher

ฐานโยนี โบราณสถานหมายเลข 4 เขาคา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!