fbpx
Home » พระพุทธรูปปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม จ.นครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม พระวรกายค่อนข้างอวบอ้วน พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน คลี่แผ่ออก อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาในสกุลช่างเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22

Related posts

วิหารโพธิ์พระเดิม วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

เก๋งจีน หรือตึกเจ้าตาก วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

ศาลาฤาษี วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

วัดสมุหนิมิต จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางสมาธิ จ.สงขลา

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!