fbpx
Home » พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยในระเบียงคด จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปหินทราย วัดเสมาชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยในระเบียงคด จ.นครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

พระพุทธรูปปางมารวิชัย สลักจากหินทราย ลงรักปิดทองทรวดทรงค่อนข้างยืดสูง พระพักตร์รี มีไรพระศก เม็ดพระศกเป็นเม็ดเล็กๆ รัศมีรูปเปลวเป็นกรวยแหลมมีลายกลีบบัวหงายรองรับ ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแฉกซ้อนทับกัน พระชงฆ์เป็นสันคม เทียบได้กับพระพุทธรูปแบบศิลปะอู่ทอง สกุลช่างไชยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20

Related posts

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานสิงห์เตี้ยๆ จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher

พระหริหระ สำริด จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานแอ่นเว้าจ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher

ศาลาการเปรียญ (ภัทรศีพิพิธภัณฑสถาน) วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

เครื่องถ้วยเบญจรงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!