fbpx
Home » กุฏิ วัดวังตะวันตก จ.นนครศรีธรรมราช
กุฏิ วัดวังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

กุฏิ วัดวังตะวันตก จ.นนครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

พื้นที่แห่งนี้เดิมเป็นของเจ้าจอมปราง ต่อมาในสมัยเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ได้ถวายให้เป็นพื้นที่วัด ทั้งนี้ในปีพ.ศ. 2431 พระครูกาชาด (ย่อง) และศิษย์ได้ร่วมกันสร้างกุฏิไม้ขึ้นหมู่หนึ่ง โดยสร้างเป็นเรือนเครื่องสับ 3 หลัง มีหลังคาจั่ว อาคารแห่งนี้เป็นตัวอย่างของเรือนเครื่องผูกแบบไทยประเพณี โดยมีห้องจำนวน 3 ห้อง ซึ่งสอดคล้องกับความนิยมที่สร้างจำนวนห้องเป็นเลขคี่ ยกใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ และไว้ใช้เก็บของ หน้าบันหลังกลางฉลุเป็นลายพันธุ์พฤกษาเพื่อไม่ให้ดูเรียบเกินไป ส่วนผนังทำเป็นฝาปะกนลูกฝัก

Related posts

วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม) จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสำริด 4 กร พบที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

หอพระนารายณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนพบเทวทูต 4 วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!