fbpx
Home » กุฏิ วัดวังตะวันตก จ.นนครศรีธรรมราช
กุฏิ วัดวังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

กุฏิ วัดวังตะวันตก จ.นนครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

พื้นที่แห่งนี้เดิมเป็นของเจ้าจอมปราง ต่อมาในสมัยเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ได้ถวายให้เป็นพื้นที่วัด ทั้งนี้ในปีพ.ศ. 2431 พระครูกาชาด (ย่อง) และศิษย์ได้ร่วมกันสร้างกุฏิไม้ขึ้นหมู่หนึ่ง โดยสร้างเป็นเรือนเครื่องสับ 3 หลัง มีหลังคาจั่ว อาคารแห่งนี้เป็นตัวอย่างของเรือนเครื่องผูกแบบไทยประเพณี โดยมีห้องจำนวน 3 ห้อง ซึ่งสอดคล้องกับความนิยมที่สร้างจำนวนห้องเป็นเลขคี่ ยกใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ และไว้ใช้เก็บของ หน้าบันหลังกลางฉลุเป็นลายพันธุ์พฤกษาเพื่อไม่ให้ดูเรียบเกินไป ส่วนผนังทำเป็นฝาปะกนลูกฝัก

Related posts

ผนังด้านนอกโบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดประเดิม จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

โบราณสถานหมายเลข เขาคา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

ตุ้มหู จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานสิงห์เตี้ยๆ จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher

เครื่องถ้วยเบญจรงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!