fbpx
Home » กรอบประตู วัดโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
กรอบประตู วัดโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

กรอบประตู วัดโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

ชิ้นส่วนกรอบประตูนี้มีลวดลายเป็นขื่อหักได้ฉาก ระหว่างขื่อมีการบรรจุลวดลายต่างๆ เช่น ลาดดอกไม้และลายขีดจนเต็ม ขื่อหักได้ฉากนี้ทำให้นึกถึงระบบกรอบประตูซ้อนกัน (ทวารศาขา) และขื่อหักได้ฉากซึ่งประดับอยู่ใต้หน้าบันของศิลปะขอมสมัยนครวัด ซึ่งถ้าเป็นไปตามกรรีหลังแล้วย่อมสามารถช่วยกำหนดอายุอาคารที่วัดโมคคลานได้ว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18

Related posts

ซุ้มประตูทางเข้าวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปนาคปรก พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานแอ่นเว้าจ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher

บัวบรรจุอัฐิ วัดจำปา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

หอระฆัง วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดหน้าพระลาน จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X