fbpx
Home » วัดโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ วัดโมคลาน อ.ท่าศาลา

วัดโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

พบโบราณสถานที่สร้างด้วยอิฐจำนวน 4 หลัง มีกำแพงแก้วล้อมรอบ โดยรอบปรากฏชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่สลักจากหิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาคารดังกล่าวคงใช้วัสดุผสม จากโบราณวัตถุที่ค้นพบในบริเวณนี้ อาจเป็นได้ที่อาคารดังกล่าวคงมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-18

ประติมานวิทยา

เนื่องจากบริเวณนี้มีการพบทั้งศิวลึงค์พร้อมกับพระพุทธรูป นักวิชาการจึงสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ที่วัดโมคคลานคงเป็นศาสนสถานร่วม หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาช่วงใดช่วงหนึ่ง

Related posts

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

ใบเสมาศิลา อุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานสิงห์เตี้ยๆ จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน พระพุทธเจ้าโปรดชฎิลสามพี่น้อง วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพระพิฆเนศ วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!