fbpx
Home » กูฑุประดับเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา
ภาคใต้ สงขลา

กูฑุประดับเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
กูฑุสลักจากหินทราย ลักษณะของกูฑุเป็นกรอบวงโค้งปลายยอดแหลม ภายในมีใบหน้าบุคคล บุคคลนี้ มีดวงตาใหญ่ จมูกกว้าง สวมตุ้มหูเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ เส้นผมเกล้าขึ้นด้านบน รูปแบบดังกล่าวคล้ายคลึงกับงานในศิลปะทวารวดีในภาคกลางของไทย น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15

ประติมานวิทยา
ได้จากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2529

Related posts

ศาลาฤาษี วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางมารวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางสมาธิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนพบเทวทูต 4 วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

สวยัมภูลึงค์ เขาคา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

เจดีย์ 3 องค์ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!