fbpx
Home » กูฑุประดับเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา
ภาคใต้ สงขลา

กูฑุประดับเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
กูฑุสลักจากหินทราย ลักษณะของกูฑุเป็นกรอบวงโค้งปลายยอดแหลม ภายในมีใบหน้าบุคคล บุคคลนี้ มีดวงตาใหญ่ จมูกกว้าง สวมตุ้มหูเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ เส้นผมเกล้าขึ้นด้านบน รูปแบบดังกล่าวคล้ายคลึงกับงานในศิลปะทวารวดีในภาคกลางของไทย น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15

ประติมานวิทยา
ได้จากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2529

Related posts

พระคเณศสำริด พบจากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

บัวในเก๋งจีน วัดแจ้ง จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

โบราณสถานหมายเลข 6 เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

เท้าแขนแบบอินเดียใต้ พบจาดกวัดโพธิ์ท่าเรือ (ร้าง) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระโพธิสัตว์ปัทมปาณี จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!