fbpx
Home » กูฑุประดับเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา
ภาคใต้ สงขลา

กูฑุประดับเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
กูฑุสลักจากหินทราย ลักษณะของกูฑุเป็นกรอบวงโค้งปลายยอดแหลม ภายในมีใบหน้าบุคคล บุคคลนี้ มีดวงตาใหญ่ จมูกกว้าง สวมตุ้มหูเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ เส้นผมเกล้าขึ้นด้านบน รูปแบบดังกล่าวคล้ายคลึงกับงานในศิลปะทวารวดีในภาคกลางของไทย น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15

ประติมานวิทยา
ได้จากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2529

Related posts

สถูปดินเผาจำลอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปทรงเครื่องจากวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

วัดโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

วัดพระเงิน หรือเจดีย์ยักษ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปทรงเครื่อง จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher

พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!