fbpx
Home » พระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา
พระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
ส่วนองค์พระวิษณุ ส่วนพระเศียรหายไปแล้ว แต่จากบริเวณต้นพระพาหามีรอยสลักแสดงลักษณะว่ามี 4 กร ประทับยืนตรง ทรงผ้านุ่งโธตียาวจนถึงข้อพระบาท เรียบ บางแนบพระวรกาย ด้านบนมีปมนูนที่เกิดจากการขมวดผ้า ด้านหน้ามีชายผ้าทบซ้อนกัน คาดเข็มขัดที่มัดเกี่ยวกันและทิ้งชายให้ตกลงมาทางด้านซ้าย-ขวา น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 คล้ายคลึงกับศิลปะหลังคุปตะของอินเดีย และเทวรูปรุ่นเก่าที่พบในประเทศไทย

ประติมานวิทยา
จากลักษณะโดยทั่วไปที่มีร่องรอยของพระกร 4 กร ประทับยืนตรง นุ่งผ้าโธตียาวเรียบบางแนบพระวรกาย สามารถนำไปเทียบเคียงได้กับพระวิษณุ 4 กร ในกลุ่มเทวรูปรุ่นเก่าที่พบในประเทศไทย
พบที่วัดขนุน (ร้าง) ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ขุนศิลปกรรมพิเศษ ธรรมการจังหวัดสงขลา มอบให้เมื่อ พ.ศ.2481

Related posts

เวสสันดรชาดก กัณฑ์สักกบรรพและกัณฑ์มหาราช ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระวิษณุจากวัดพระเพรง พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปประทับยืน จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

ประติมากรรมรูปช้างล้อม ฐานพระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

เจดีย์ราย วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

พระพิมพ์จากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!