fbpx
Home » พระศิวะ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา
พระศิวะ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระศิวะ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
พระศิวะ 4 กร ประทับยืนตรงอยู่บนฐานรูปดอกบัว กลีบบัวมีขนาดใหญ่ พระเศียรทรงชฎามกุฎ เกล้าเป็นทรงกระบอก ประดับพระจันทร์เสี้ยวและหัวกะโหลก ทรงเทริดมีลักษณะเป็นแถบเส้นนูนและตาบมีขนาดเล็กที่ด้านหน้า ด้านหลังพระเศียรมีประภามณฑลรูปวงรี เจาะเป็นแถวช่องรูปวงกลม กรอบมีลายเปลวไฟโดยรอบ มีเส้นพระเกศาขนาดใหญ่บนพระอังสาทั้งสองข้าง พระหัตถ์ขวาหลังทรงถืออักษมาลา (พวงมาลัยลูกประคำ) พระหัตถ์ซ้ายหลังทรงถือแส้ขนจามรี พระหัตถ์ขวาและพระหัตถ์ซ้ายหน้าชำรุด แต่สันนิษฐานว่า พระหัตถ์ซ้ายล่างแสดงปางประทานพร ส่วนพระหัตถ์ขวาล่างนั้นไม่สามารถระบุได้แน่ชัด พระวรกายท่อนบนเปลือยเปล่า คล้องสายยัชโญปวีต และประดับด้วยกรองศอเพชรพลอย ทรงพาหุรัด ทองพระกร ทรงผ้านุ่งโธตียาวถึงข้อพระบาท มีลักษณะเรียบ บางแนบพระวรกาย มีเข็มขัดซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นบนเป็นเข็มขัดโลหะ ส่วนเข็มขัดเส้นล่างเป็นผ้าที่ผูกไว้และทิ้งชายผ้าลงมาด้านหน้า เป็นศิลปะสมัยศรีวิชัย น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12-15

ประติมานวิทยา
ด้วยพระเศียรทรงชฎามกุฎ ประดับพระจันทร์เสี้ยวและหัวกะโหลก ถือเป็นลักษณะของพระศิวะ นอกจากนี้พระหัตถ์ขวาหลังทรงถืออักษมาลา (พวงมาลัยลูกประคำ) พระหัตถ์ซ้ายหลังทรงถือแส้ขนจามรี และพระหัตถ์ซ้ายล่างแสดงปางประทานพรนี้ มีความคล้ายคลึงกับพระศิวะในศิลปะชวาภาคกลางด้วย
พระศิวะ 4 กร องค์นี้พบที่บ้านหนองหอย ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งจากการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อันได้แก่พื้นที่บริเวณอำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนดและอำเภอกระแสสินธุ์ ของจังหวัดสงขลา ได้ค้นพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจำนวนมากที่เป็นหลักฐานสำคัญแสดงถึงอารยธรรมความเจริญบริเวณคาบสมุทรสทิงพระตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์

Related posts

พระพุทธรูปสำริด พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

อุโบสถ วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม สำริด จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระปรางค์วัดประเดิม จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

อุโบสถวัดจำปา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

ประตูยอดเจดีย์ วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!