fbpx
Home » พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จ.สงขลา
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาคใต้ สงขลา

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประทับยืนตรงอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงายที่มีกลีบบัวขนาดใหญ่ มีพระพักตร์รูปไข่ ทรงชฎามกุฎ เส้นพระเกศาเกล้ามวยขึ้นไปก่อนจะทิ้งตกลงมาด้านข้าง ด้านหน้าชฎามกุฎมีรูปพระอมิตาภะ (พระพุทธรูปแสดงปางสมาธิ) พระหัตถ์ขวายกขึ้นระดับพระอุระแสดงปางประทานอภัยและคล้องสร้อยลูกประคำไว้ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายหักชำรุด พระวรกายท่อนบนเปลือย ทรงนุ่งผ้าโธตียาว เหน็บชายผ้าด้านหนึ่งไว้ทางด้านซ้าย และปล่อยตกลงมา ผ้านุ่งเป็นริ้วคู่ มีเข็มขัดคาด จัดอยู่ในศิลปะศรีวิชัยแบบท้องถิ่น มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14

ประติมานวิทยา
ด้วยที่ชฎามกุฎมีรูปพระอมิตาภะ (พระพุทธรูปแสดงปางสมาธิ) ประดับอยู่ และพระหัตถ์ขวาคล้องสร้อยลูกประคำไว้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนักบวช จากลักษณะดังกล่าวจึงทำให้ทราบว่ารูปเคารพนี้ คือ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
พบที่หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายช้อย เพชรกาฬ มอบให้

Related posts

ใบเสมา วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปประธานวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนแรกนาขวัญ วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก้ว วิหารทับเกษตร วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

เจดีย์ประธาน วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!