fbpx
Home » พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จ.สงขลา
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาคใต้ สงขลา

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประทับยืนตรงอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงายที่มีกลีบบัวขนาดใหญ่ มีพระพักตร์รูปไข่ ทรงชฎามกุฎ เส้นพระเกศาเกล้ามวยขึ้นไปก่อนจะทิ้งตกลงมาด้านข้าง ด้านหน้าชฎามกุฎมีรูปพระอมิตาภะ (พระพุทธรูปแสดงปางสมาธิ) พระหัตถ์ขวายกขึ้นระดับพระอุระแสดงปางประทานอภัยและคล้องสร้อยลูกประคำไว้ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายหักชำรุด พระวรกายท่อนบนเปลือย ทรงนุ่งผ้าโธตียาว เหน็บชายผ้าด้านหนึ่งไว้ทางด้านซ้าย และปล่อยตกลงมา ผ้านุ่งเป็นริ้วคู่ มีเข็มขัดคาด จัดอยู่ในศิลปะศรีวิชัยแบบท้องถิ่น มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14

ประติมานวิทยา
ด้วยที่ชฎามกุฎมีรูปพระอมิตาภะ (พระพุทธรูปแสดงปางสมาธิ) ประดับอยู่ และพระหัตถ์ขวาคล้องสร้อยลูกประคำไว้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนักบวช จากลักษณะดังกล่าวจึงทำให้ทราบว่ารูปเคารพนี้ คือ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
พบที่หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายช้อย เพชรกาฬ มอบให้

Related posts

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนแสดงโอวาทปาติโมกข์ วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

ศิวลึงค์ซึ่งติดกับฐานโยนี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

ประตูทางเข้าวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

ชุดเครื่องโต๊ะลายคราม ของสมเด็จพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

พระพิมพ์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 12 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!