fbpx
Home » สถูปดินเผาจำลอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา
ภาคใต้ สงขลา สถูปดินเผาจำลอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถูปดินเผาจำลอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
สถูปดินเผาจำลองนี้ มีหลายขนาด ทำจากแม่พิมพ์ องค์สถูปอยู่ในผังกลม ส่วนฐานเป็นชั้นเขียงซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปก่อนจะเป็นส่วนกลางฐานที่เป็นทรงกระบอก หรือบางองค์ก็ลาดเอียงเล็กน้อย ถัดขึ้นไปเป็นส่วนองค์ระฆังมีลักษณะกลมแป้น ต่อด้วยส่วนยอดที่มีหลักฐานว่าเป็นวงแหวนซ้อนกันคล้ายกับปล้องไฉน รูปแบบดังกล่าวคล้ายกับสถูปดินเผาจำลองในศิลปะทวารวดีภาคกลางของไทย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-15

ประติมานวิทยา
พบที่โบราณสถานบ้านจาเละหมายเลข 3 เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี
รูปแบบดังกล่าวถือเป็นรูปแบบสันนิษฐานของสถูปในสมัยทวารวดีที่สำคัญ เนื่องจากหลักฐานในปัจจุบันพังทลายจนไม่มีหลักฐานที่สมบูรณ์

Related posts

พระพุทธรูปประธานวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปประทับยืน จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

เท้าแขนแบบอินเดียใต้ พบจาดกวัดโพธิ์ท่าเรือ (ร้าง) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

วัดสมุหนิมิต จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

อุโบสถ วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปนาคปรก พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!