fbpx
Home » พระพิมพ์ดินดิบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา
พระพิมพ์ดินดิบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระพิมพ์ดินดิบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
พระพิมพ์ดินดิบองค์นี้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านล่างมีรูปพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิปางนาคปรก พระพักตร์กลม ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ประทับยืน ทรงผ้านุ่งโธตียาวถึงข้อพระบาท ด้านบนเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หลังพระเศียรมีแผ่นประภามณฑลรูปวงกลม เรียบ ประทับนั่งบนฐานบัว จำนวน 3 องค์ ประทับนั่งสลับกับรอยกดประทับรูปสถูป จัดอยู่ในศิลปะศรีวิชัย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15

ประติมานวิทยา
พบที่โบราณสถานบ้านจาเละหมายเลข 3 เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี

Related posts

พระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดหน้าพระลาน จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

มหาชนกชาดก ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

เก๋งจีน วัดแจ้ง จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระประธานประจำวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปภายในพระวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!