fbpx
Home » พระพิมพ์ดินดิบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา
พระพิมพ์ดินดิบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระพิมพ์ดินดิบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
พระพิมพ์ดินดิบองค์นี้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านล่างมีรูปพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิปางนาคปรก พระพักตร์กลม ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ประทับยืน ทรงผ้านุ่งโธตียาวถึงข้อพระบาท ด้านบนเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หลังพระเศียรมีแผ่นประภามณฑลรูปวงกลม เรียบ ประทับนั่งบนฐานบัว จำนวน 3 องค์ ประทับนั่งสลับกับรอยกดประทับรูปสถูป จัดอยู่ในศิลปะศรีวิชัย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15

ประติมานวิทยา
พบที่โบราณสถานบ้านจาเละหมายเลข 3 เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี

Related posts

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนรบหญ้าคาจากพรามณ์โสตถิยะ วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

พระศิวนาฏราช จากหอพระอิศวร เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

อุโบสถ วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

หน้าบันอุโบสถ วัดอุบล จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปทรงเครื่องจากวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

นางกระดาน หรือนางดาน จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!