fbpx
Home » พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) จ.สงขลา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) ภาคใต้ สงขลา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
เดิมเป็นคฤหาสน์ของพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา สร้างเมื่อ พ.ศ.2421 ต่อมาใช้เป็นที่ว่าราชการของพระยาวิจิตรวรศาสตร์ ข้าหลวงพิเศษสงขลา และในภายหลังนำมาใช้เป็นศาลาว่าการมณฑลนครศรีธรรมราช ทั้งนี้อาคารแห่งนี้นำมาใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2525 เป็นต้นมา โดยมีการจัดแสดงที่หลากหลาย เช่น ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ ศิลปกรรมที่พบในภาคใต้ ห้องเครื่องถ้วย ห้องเครื่องเรือนจีน เป็นต้น
กลุ่มอาคารแห่งนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก คือหันไปทางทะเลสาบสงขลา มีการจัดวางอาคารให้ล้อมพื้นที่ตรงกลางจึงเกินลานกว้างอยู่ภายในซึ่งเป็นการจัดวางผังของบ้านเรือนของชาวจีน ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนมีสองชั้น แสดงการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตก และศิลปะจีนแบบหมิ่นหนาน (พื้นที่บ้านเกิดของชาวฮกเกี้ยน) สำหรับลักษณะที่แสดงอิทธิพลแรกอาทิ ลักษณะการทำบันไดซึ่งมีทั้งบันได้รูปตัว Y ที่อยู่ลานด้านใน และบันไดโค้งทางด้านนอกอาคาร ส่วนอิทธิพลจากงานสถาปัตยกรรมแบบหมิ่นหนานสังเกตได้จากการทำสันหลังคาที่โค้งงอน ในขณะเดียวกันที่ปลายสันหลังเป็นสันเหลี่ยมไม่โค้งมน อิทธิพลของงานศิลปกรรมทั้งสองแหล่งสะท้อนถึงคนจีนฮกเกี้ยนที่ตั้งหลักปักฐานเป็นจำนวนมากในจังหวัดสงขลา และอิทธิพลจากชาติตะวันตกที่แพร่เข้ามาอย่างมากในรัชกาลที่ 5

Related posts

พระบรมธาตุสวี วัดพระบรมธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

พระพิมพ์ดินดิบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางสมาธิ จ.สงขลา

Scaasa Researcher

โบราณสถานหมายเลข 7 เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย)จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานแอ่นเว้าจ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher

จารึกหุบเขาช่องคอย จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!