fbpx
Home » ระฆังสำริด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) จ.สงขลา
ภาคใต้ ระฆังสำริด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

ระฆังสำริด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
สันนิษฐานว่า ระฆังใบนี้คงเป็นระฆังที่เจ้าเมืองตรังกานูทำขึ้นเพื่อมอบให้รายอเมืองยะหริ่ง เนื่องจากที่รอบบ่าของระฆังมีตัวอักษรจารึก 2 แถว แถวบนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษสลักว่า “SINGAPORE PORT CLEARANCE” แถวล่างสลักด้วยตัวอักษรอาหรับภาษามลายู ซึ่งสามารถสรุปความได้ว่า สรรเสริญศาสดานะบีมูฮัมหมัด ปี 128 B ส่งไว้ให้ในเดือน 4 ปีฮิจเราะห์ที่ 15 วันที่ 6 บ่าย 18 นาฬิกา ระฆังมีน้ำหนัก 310 กันตัง ให้แก่รายอยะหริ่งจากตรังกานู

Related posts

ไม้แกะสลักลายมงคลจีน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระวิษณุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

ระเบียงคตวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

ซองหมากเงิน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยาจ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม สำริด จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

ซากชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมหิน วัดโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!