fbpx
Home » ถะศิลา วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา
ถะศิลา วัดสุวรรณคีรี ภาคใต้ สงขลา

ถะศิลา วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
ด้านหน้าอุโบสถ วัดสุวรรณคีรี เป็นที่ประดิษฐานถะศิลาแบบจีนขนาดใหญ่ มีลักษณะสำคัญคือ ด้านล่างเป็นฐานเขียง รองรับส่วนกลางซึ่งมีรูปทรงเหมือนอาคารซ้อนชั้นโดยมีทั้งหมด 6 ชั้น และอยู่ในผังแปดเหลี่ยม ด้านบนสุดประดับปล้องไฉน ทั้งนี้ ถะ คือ สถูปทรงอาคารซึ่งเป็นแบบเฉพาะที่ชาวจีนพัฒนาขึ้นมาโดยมีทั้งทรงสี่เหลี่ยม และทรงแปดเหลี่ยม โดยตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งลงมา ปรากฏแต่ถะทรงแปดเหลี่ยมเท่านั้น

ที่ชั้นที่สองของส่วนกลาง ปรากฏจารึกภาษาจีน โดยด้านหนึ่งเขียนว่า “嘉庆四年”อ่านว่า “เจียงชิ่งซื่อเหนียน” แปลว่า ปีที่สี่แห่งรัชสมัยพระเจ้าเจียชิ่ง ซึ่งอยู่ในปีพ.ศ. 2342 อันตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ถะองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ถะองค์นี้คงแกะสลักและนำเข้ามาจากเมืองจีน ทั้งนี้ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวสยามมีความนิยมนำเข้าประติมากรรมศิลาจากเมืองจีนเป็นจำนวนมาก

Related posts

กูฑุประดับเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพิมพ์จากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

อุโบสถวัดจำปา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

อุโบสถ วัดเขาพระอานนท์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน พระพุทธเจ้าโปรดชฎิลสามพี่น้อง วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

มหาชนกชาดก ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!